Administratorem sklepu sklep.kribut.pl jest Z.P.O. Kribut I.K. Barszcz, ul. Piaskowa 30, 26-660 Jedlińsk/ k. Radom, NIP: 7962462434, REGON: 672764234. Administrator gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, które są wprowadzane i przetwarzane w związku z korzystaniem ze sklepu sklep.kribut.pl, poprzez stosowanie zabezpieczeń ich poufności i wykorzystywanie zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami.

Anonimowość:

Korzystając ze sklepu  sklep.kribut.pl pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej, a także dokonując działań właściwych dla konkretnych usług serwisu, z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych wszystkim podmiotom spełniającym wymogi do tego, aby móc się zapoznać z treścią tych ogłoszeń. Wówczas ujawniane są tylko następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, ewentualnie numer telefonu. Ponadto informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są wykorzystywane przez Administratora w celach technicznych, związanych z administracją serwerów serwisu.

Dlaczego i w jakich celach zbierane są informacje o Użytkowniku?

Poza celami, którym służy sklep sklep.kribut.pl, Administrator serwisu zbiera informacje o Tobie w następujących celach:

  • reakcja na prośby, uwagi lub reklamacje Użytkowników
  • personalizacja przeglądanych przez danego Użytkownika stron sklepu sklep.kribut.pl
  • sprawdzanie i identyfikacja uprawnień dostępu do poszczególnych zasobów serwisu sklep.kribut.pl, zapobieganie problemom, jakie mogą pojawić się w jego funkcjonowaniu
  • wysyłanie do Ciebie informacji o produktach, usługach i promocjach sklepu  sklep.kribut.pl lub jego partnerów


Uprawnienia Użytkowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych w sklepie sklep.kribut.pl

Zapewniamy Ci możliwość samodzielnej kontroli Twoich danych poprzez ich modyfikowanie, uzupełnianie i usuwanie w odpowiednim do tego miejscu w serwisie. Jest ono dostępne po zalogowaniu poprzez podanie przydzielonego identyfikatora i hasła dostępowego. Jeżeli uznasz to rozwiązanie za niewystarczające, możesz zwrócić się do Administratora wysyłając e-mail przez formularz kontaktowy lub pocztą tradycyjną na adres:

Z.P.O. Kribut I.K. Barszcz
ul. Piaskowa 30
26-660 Jedlińsk/ k. Radom
z dopiskiem "e-KRIBUT"

Ochrona danych

Celem Administratora jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony Twoich danych osobowych. Zarówno rozwój technologii, jak i sklepu  sklep.kribut.pl mogą powodować, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o czym Administrator będzie Cię zawsze informował na łamach serwisu.

Statystyka

Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji i danych technicznych (np. Cookiem, logów systemowych, adresów IP) związanych z logowaniem się do serwisu i poruszaniem po nim, sporządzane są zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawnianie podmiotom trzecim. Zestawienia statystyczne nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników.

Uwagi praktyczne dotyczące korzystania ze sklepu sklep.kribut.pl

Pamiętaj:

    • jeżeli korzystasz z jednego komputera razem z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z usług sklepu  sklep.kribut.pl wymagających zalogowania, powinieneś zawsze się wylogować tak, aby nikt nie mógł obejrzeć, skorzystać lub zmodyfikować zasobów, informacji lub danych związanych z Tobą,
    • podane przez Ciebie dane i informacje przy rejestracji w serwisie znane są tylko Tobie i Administratorowi oraz osobom z nim współpracującym, które zobowiązane są do zachowania tych danych w poufności, a za działania których Administrator odpowiada jak za swoje własne,
    •  Administrator gwarantuje, że dopóki nie zamieścisz ogłoszeń, ofert lub innych treści na łamach serwisu, które podlegają ujawnianiu innym jego Użytkownikom wraz z danymi i informacjami, które w takim przypadku podlegają ujawnianiu, Administrator nie ujawni nikomu danych i informacji wprowadzonych przez Ciebie do serwisu, chyba że będzie to wynikiem wniosków lub żądań podmiotów, które mają prawo na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do otrzymania tych danych od Administratora,
    •  mimo powyższego zawsze powinieneś zachować ostrożność w udostępnianiu wszelkich danych i informacji, a w szczególności danych dostępowych do konta w serwisie,
    • administrator serwisu jest otwarty na wszelkie Twoje opinie, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności danych i informacji. Ewentualne zapytania należy kierować przez formularz kontaktowy lub pocztą tradycyjną na adres:

Z.P.O. Kribut I.K. Barszcz
ul. Piaskowa 30
26-660 Jedlińsk/ k. Radom
z dopiskiem "e-KRIBUT"

     

Wyjaśnienie użytych pojęć:

cookie - ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Ciasteczka mogą zawierać rozmaite rodzaje informacji o użytkowniku danej strony www i "historii" jego łączności z daną stroną (a właściwie serwerem). Zazwyczaj wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to tworzenie spersonalizowanych serwisów www, obsługi logowania, "koszyków zakupowych" w internetowych sklepach itp.

log systemowy - informacja, jaką komputer internauty przekazuje serwerowi podczas każdorazowego połączenia. Log systemowy może zawierać takie dane jak np. numer IP, na podstawie którego można w dużym przybliżeniu ustalić lokalizację komputera łączącego się z serwerem.

adres IP - liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów (broadcast, multicast), bądź całej sieci komputerowej opartej na protokole IP, służąca identyfikacji elementów warstwy trzeciej modelu OSI – w obrębie sieci oraz poza nią (tzw. adres publiczny). Adres IP nie jest "numerem rejestracyjnym" komputera – nie identyfikuje jednoznacznie fizycznego urządzenia – może się dowolnie często zmieniać (np. przy każdym wejściu do sieci Internet) jak również kilka urządzeń może dzielić jeden publiczny adres IP. Ustalenie prawdziwego adresu IP użytkownika, do którego następowała transmisja w danym czasie jest możliwe dla systemu/sieci odpornej na przypadki tzw. IP spoofingu (por. man in the middle, zapora sieciowa, ettercap) – na podstawie historycznych zapisów systemowych. W najpopularniejszej wersji czwartej (IPv4) jest zapisywany zwykle w podziale na oktety w systemie dziesiętnym (oddzielane kropkami) lub rzadziej szesnastkowym bądź dwójkowym (oddzielane dwukropkami bądź spacjami).